lördag 11 juli 2015

Fint om eken

"Eken är i ständig förvandling. Från blåsten genom torra, svarta grenar, till blygseln i det ljusgröna, trädet bygger långsamt upp sig själv, låter stammen mörkna, och så förändras ljuset och färgerna igen."

Ur "Drömmen om Ester"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar