fredag 30 augusti 2019

Höststorm i sikte

När vardagen tar vid kommer tjat kring skolarbetet som ett brev på posten. Som bortblåsta är plötsligt de goda sommarrelationerna. Tankarna om att ökad frihet fött ett större ansvarstagande verkar inte stämma. Tärande för båda parter. Jag hittar inte den hemliga koden för att finna lugnet i stormen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar