lördag 24 juni 2017

Sinneskartläggning

Syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Det allra känsligaste sinnet för mig är nog lukt. Förnimmelsen av en doft försätter mig blixtsnabbt i ett känsloläge. Jag minns direkt. Synen är inte lika pålitlig. Jag känner igen, men det är inte säkert att jag omedelbart kan placera. Hörsel och smak likaså. Känsel är nog luktsinnets tuffaste motståndare. Men jag tror ändå att lukt är det som påverkar mig mest.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar