tisdag 7 oktober 2014

Från nomad till jordbrukare

"Människan som tidigare strövat fritt och sjungande mellan horisonterna, med sitt livs samlade tillhörigheter i ett knyte över axeln, byggde på några tusen år under taktfasta kommandorop upp murar och staket mellan varandra. Livet handlade inte längre om att hjälpa varandra, utan om att ha makt och tillhörigheter."

Ur "Skymningssång i Kalahari"

Författaren, Lasse Berg, gör en liknelse med bibeln och historien om den kringvandrande fåraherden Abel och den bofaste Kain. En kamp mellan den som var ett med djuren och den som krävde rätten till marken. Kain dräpte Abel och hans efterkommande blev jordbrukare och boskapsskötare, byggde städer och smidde koppar och järn. Och i spåren av att skydda och vakta marken och det man hade byggt upp, kom krigen och motsättningarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar