söndag 23 februari 2014

Filosofi kring det tänkbara

I samma franska bok, som alltså handlar om små livsnjutningar, står det några ord kring uttrycket "vi skulle nästan kunna...". Det finns något härligt, spännande och bejakande i det uttrycket. Något från barndomens fantasivärld "du skulle kunna vara en prins och jag din drottning". Ett uttryck för en mjuk galenskap som ändrar allt utan att något förändras. Ibland säger vi vuxna istället "vi skulle ha kunnat...", en tempusförändring som omintetgör det hisnande i just det nästan möjliga, det nästan görbara. "On pourrait presque...".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar