lördag 19 maj 2012

I spy envy

"Vi skapar världen genom våra tankar" (Buddha)

Det är inte på omgivningen i sig vi reagerar utan på våra tolkningar av den. Tankarna påverkar i sin tur våra känslor och har stort inflytande över hur vi sedan beter oss. Att öva oss i att betrakta våra tankar och känslor hjälper oss därmed att förstå varför vi mår och agerar som vi gör.

Just nu tänker och känner jag avund. Lite jobbigt att betrakta den, inte något jag är stolt över, men övningen består just i att betrakta utan att döma och värdera. Så det är bara att sätta igång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar