lördag 3 oktober 2009

Rätt levt är livet långt nog

"Människor äro ivrigt sysselsatta med planer på att förbättra sitt liv. /.../ Men detta siktande på framtiden innebär en stor livsförlust. Det flyttar fram varje dag, det rycker bort det närvarande medan det ger löften för ett ovisst kommande. Det största hindret för ett verkligt liv är den förväntan som beror av morgondagen, men förlorar den dag som är. Du ordnar och ombesörjer vad som ligger i ett ovisst ödes hand, men vad du har i din egen hand låter du fara. /.../ Deras liv är ytterst kort, som jämt äro i sysselsättning."

Seneca "Om livets korthet", ca 50 e.Kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar