torsdag 14 september 2023

Samtal inåt

​Jag var på kroppsterapi idag igen. Samtal och massage. Vi kom dock aldrig till massagedelen, fanns så mycket att samtala om. Eller ”titta på” som hon säger. Vi fortsatte med resonemanget kring att skilja på saker. Känslor behöver inte konkurrera med varandra, de kan samexistera och är varken fel eller rätt. De bara är och de är ok. Vi pratade också om att jag inte behöver ta ansvar för allt och alla. Igen påmindes jag om vikten av att jorda mig och känna mina gränser. När jag inte gör det, då blir jag vag i konturerna, kanske inte för andra men för mig själv. När jag behagar och är till lags och inte lyssnar inåt, då bottnar jag inte i mig själv och blir otydlig för mig själv. Intressant. Samtidigt svårt. 🤔

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar