tisdag 20 juni 2023

Tillsammans genom allt

​Vi var på bygdekalas i helgen. Tre generationer med mat, dryck, tal, skratt och dans. Det var en 50-årsdag som firades och till tårtan kallades jubilaren fram för att hissas. Inte en gång utan hela 50 gånger ”kastades” hon upp av en samling av byns män. 🎈Slog mig hur stark sammanhållningen verkar vara på landet. Över generationer och över känsloregistret. Två gånger har jag varit på begravning i samma by. Båda gångerna har samma män som nu hissade, tillsammans burit kistorna från kyrkan ut till gravplatserna. Fint att finnas där i glädje och sorg för varandra. Tror att landsbygden kanske ligger före städerna här. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar