lördag 8 april 2023

Glöd

​Nu har jag läst en ny bra bok, Glöd. Den är kompakt och innehåller mycket, allt greppade jag nog inte. Tecknar ned ett par partier som jag vill hålla kvar.

”Minnet har en märklig förmåga att sila allting. Efter tio eller tjugo år visar det sig att stora händelser inte har förändrat någonting inom en. Så plötsligt en dag minns man en jakt eller en del av en bok, eller det här rummet.” Min tolkning är att minnet av en känsla eller en förnimmelse är starkare än faktiska händelser.

”Det är det värsta öde som kan drabba en människa. Längtan efter att vara annorlunda och en annan än den man är: en smärtsammare längtan kan inte brinna i ett människohjärta.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar