onsdag 22 december 2021

Ett slag för språklig mångfald

”To have a second language is to have a second soul”.

Jag har ägnat morgonen åt att lyssna på Ted talks, bland annat ett om hur språken påverkar vårt sätt att tänka och våra kognitiva mönster. Språken har olika sätt att se på tid, på hur substantiv associeras till kvinnligt och manligt och därmed beskrivs med olika attribut, på hur vi räknar - vissa språk har inte ens räkneord, och på hur vi associerar händelser till skuld och bestraffning med påverkan på vittnestolkningar. Det finns ungefär 7000 talade språk i världen och därmed 7000 olika kognitiva mönster. Det vore som att göra våld mot mångfalden att inte uppmuntra språkens överlevnad. Om ett andra språk berikar dig med en andra själ, betänk då din själsliga rikedom om du kan tre språk. Eller fyra… 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar