lördag 4 juli 2020

Klippt från podcast om sorg


Vissa människor har ett tunnare membran mellan det egna medvetandet och andras. Ofta är det inte de egna känslorna dessa människor känner.
 
Enda problemet med sorg är att inte möta den. Förstoppad sorg är inte bra.
 
Bordunton (bourdon 🐝 från franska ordet för humla). En lågmäld ton som hummar kontinuerligt i bakgrunden. Vissa har sorgen som en bordunton, ett konstant stråk av sorg som faktiskt kan accentuera de glada känslorna, som exempelvis glädje.

Sorg ses ofta som en trög känsla sett till hastighet, den stör samhällets hyllning till effektivitet. Sorgen tillhör livets vertikala dimension, den får tiden att stanna upp. Vi har sällan tid med denna, ofta ofrivilliga, halt. Vi behöver lära oss att ibland sakta ned och omfamna sorgen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar