tisdag 1 juni 2010

Knapphet

Knapphetsprincipen styr vår önskan att ha eller äga någonting. Ju mindre det finns av något, desto mer vill vi ha det. Det gäller allt från kläder och bilar till människor och information. Allra tydligast är vårt begär när någonting vi har haft är på väg att försvinna. Jag skrev tidigare om känslan av att inte vara klar. Om önskan att dröja kvar vid något underbart. Känna motstånd mot att gå vidare. Kan knapphetsprincipen månne ha något med detta att göra?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar